Annonsvillkor

 Annonsvillkor:

  • För medlemsskolor i Waldorfskolefederationen i Sverige = gratis.
  • För övriga = 700 kr per annons.
  • Annonsen sätts in när den är betald.
  • En tjänst per annons.
  • Annonsen finns på nätet i två månader.
  • För att annonsen ska publiceras krävs att kontaktuppgifter finns med.
  • För betalannonser: Skriv fakturanummer som avsändare vid betalning.

Annonskostnad:

700 SEK

Faktura skickas ut till berörda annonsörer.

Ändringar i publicerade annonser 300 kr per annons.
(Gäller alla annonser, eftersom detta kräver extra arbetstid.)

Waldorfskolefederationen bekostar arbetstid för administration av lärartjänster, men inte för förskoletjänster.

Riksföreningen för Waldorfförskolarnas Samråd och Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem bidrar inte på något sätt ekonomiskt till annonseringen eller driften av medarbetare.se.

För förskolor samt övriga är annonskostnaden 700 kr.
Betald annons = införd annons.

Kostnaden för annonsen avser arbetstiden för administrationen av annonsen, kostnader för domännamn, webbhotell, drift av sajten samt skatter, moms 25 % etc.

Vid ifrågasättande av dessa regler hänvisas annonsören till annan jobbrekryterare ex Arbetsförmedlingen.

För frågor kring betalda annonser kontakta:  info[at]medarbetare.se eller använd formuläret annonsera.