Klasslärare

Om jobbet Annaskolan – Hedemorabygdens Waldorfskola, kännetecknas av en helhetssyn på elevens utveckling. Här utvecklas hela människan – Tanken, Känslan och Viljan. Skolans uppdrag är att ur den antroposofiska människobilden, med hjälp av waldorfpedagogiken ge eleverna möjlighet att utvecklas i sin egen takt till initiativrika, empatiska, respektfulla och omdömesgilla människor, Fortsätt läsa