Lärare F3

Lärare till F-3.

Mikaeliskolan – Den lilla skolan med det stora hjärtat.

Vi söker dig som vill arbeta i en skola där fokus ligger på kunskaper och framtid, där de estetiska och praktiska ämnena stöder de teoretiska. Till skolstart ht 22 söker vi dig lärare med behörig för undervisning i någon av klasserna F-3.

Mikaeliskolan är med sina snart 35 år Nyköpings äldsta friskola. Hos oss arbetar vi i stadieteam F-5 och 6-9 och det som kännetecknar vår skolas verksamhet är en väl genomtänkt och strukturerad skoldag för både elev och medarbetare.

I de yngre åldrarna är har vi ett klasslärarsystem som övergår mer i ett kombinerat i ämneslärarsystem med stigande ålder.

För att trivas hos oss är det önskvärt att du är förtrogen med Waldorfpedagogikens grundidé.

Vi tänker oss att:

Du ska vara väl förtrogen med styrdokument så som Lgr11 och skollagen.
Du ska med säkerhet kunna utföra bedömning för betygsättning.
Du trivs med att utveckla både dig själv och vår gemensamma verksamhet för att stärka skola och utbildning lokalt, globalt och digitalt.
Du är skicklig på att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kolleger.
Du hanterar digitala verktyg och intresse för vidare utveckling inom området.

Hos oss får du:

Stöd av dina lärarkollegor i det dagliga arbetet och övrigt stöd av ex. rektor, skolhälsovård, speciallärare, , och administration
En ingång i att utvecklas i samspelet mellan människa och natur då många av våra lektioner sker i utemiljö.
Möjligheten att samarbeta med vårt fritidshem som i grunden är ett utefritids.

Välkommen med en ansökan, intervjuer sker löpande.

Fåfängans Väg 2
61110 NYKÖPING
Arbetsgivaren
Stift Mikaeliskolan i Nyköping
http://www.mikaeliskolan.se
Kontakt
Sven Bolmblad
rektor
rektor@mikaeliskolan.se

Relaterade inlägg