Förskolepedagog

Förskolepedagog/resurs Torngården är en liten Waldorfförskola i Bromma, med endast 16 barn. Vi söker till nästa läsår en resurspedagog till storbarns gruppen, 12 barn 3-5 år. Det finns barn i gruppen som är i behov av extra stöd därför behövs en resurs. Tjänsten är ca 50%., uppdelad på flera dagar. Fortsätt läsa