Rektor bitr.

Biträdande rektor

Lunds Waldorfskola ligger sedan 1978 i Hardeberga strax utanför Lund och nära tätorterna Södra Sandby och Dalby. I den gamla byskolan med tillhörande lärarbostad hittar du våra yngre elever, därefter passerar du paviljongen, fotbollsplanen, fritidsskogen och de stora skolträdgårdsodlingarna. Nu är du nästan framme vid Säteriet, Hantverkshuset och Smedjan, där du hittar högstadieeleverna. Härifrån ser du ut över jordbrukslandskapet och om du har tur ser du ända bort till Öresundsbron.

Förutom en unik skolmiljö, har vi nära 240 fantastiska elever i klasserna F-9 och 60 lika fantastiska medarbetare, som alla tillsammans varje dag skapar en levande skola med glädje och kreativitet.

Lunds Waldorfskola växer och därför söker vi en biträdande rektor med inriktning F-3 samt fritidshem.

Arbetsbeskrivning – ditt uppdrag

Tillsammans med rektor, pedagogiska gruppen och kollegiet ska vi utveckla vår verksamhet och värna om de värden som vår skola står för. Vi ska identifiera vad som är angeläget att utveckla i verksamheten för möta alla elevers behov och vi ska skapa förutsättningar för vår personal att bedriva riktigt god undervisning. Du förväntas aktivt bidra till verksamhetsutvecklingen och ditt uppdrag är att leda detta arbete i fritidshemmet och på lågstadiet. Du har arbetsmiljöansvar för dina enheter enligt delegationsordningen.

Du kommer att analysera resultat, identifiera mål och följa upp arbetet tillsammans med din personal. Ni kommer att lösa dagliga uppkomna utmaningar och tillsammans driva det långsiktiga utvecklingsarbetet i fritidshemmet och på lågstadiet. Till din hjälp har du rektor, dina kompetenta medarbetare, elevhälsoteamet, HR-administratören samt vår skoladministratör.

För oss är det viktigt att du genuint tycker om elever och att du tror på och brinner för skolans förmåga att ge alla elever goda förutsättningar att lyckas. Du är en varm och coachande ledare som tror på dina medarbetares förmåga och har höga förväntningar på dem.

Som person är du engagerad med förmåga att inspirera dina medarbetare. Du är trygg och tydlig i ditt ledarskap och har förmåga att prioritera arbetsuppgifter. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till konkret handling. Genom att vara en tydlig och god kommunikatör får du gehör för tankar och idéer. Du har förmåga att hantera kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt och för dig är det viktigt att aktivt söka efter andras synpunkter och perspektiv och du är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.

Du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer med såväl elever, medarbetare och vårdnadshavare. Du tror också på alla elevers förmåga att lära och skolans ansvar att eleverna lyckas. Du ser elevernas vårdnadshavare som en betydelsefull resurs och viktig samarbetspartner. Därtill har du förmåga att analysera nuläget och kan använda din analys för att metodiskt planera framåt. Du kan överblicka dina egna ansvarsområden samt sätta dessa verksamheters betydelse i ett större sammanhang.

Kvalifikationer

Vi söker dig med en pedagogisk högskoleutbildning som är väl förtrogen med utbildningssystemet och de styrdokument som ligger till grund för skolverksamhet. Har du genomgått eller genomgår rektorsutbildningen eller annan ledarskapsutbildning är det meriterande. Har du även sedan tidigare arbetat med att leda systematiskt kvalitetsarbete, utvecklingsarbete, erfarenhet av arbetsrätt och arbetsmiljö, elevhälsofrågor samt schemaläggning är det meriterande. Vi förutsätter erfarenhet av, eller stort intresse för Waldorfpedagogik.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och goda referenser. Intervjuer kommer att ske löpande. Du är varmt välkommen med din ansökan!

Din ansökan skickar du till vår HR administratör pia.larsson@lundswaldorfskola.se med ämnet ”biträdande rektor F-3.

Relaterade inlägg