Idrottslärare

Västerås Waldorfskola söker en lärare i idrott för klasserna 3 – 9 från och med vårterminen 2022.
Omfattningen av tjänsten är 55%, men det finns möjligheter att kombinera idrottsundervisningen med t ex stödundervisning i olika ämnen.

Västerås Waldorfskola är en liten väl etablerad skola (sedan 1986) med 110 elever i klasser från förskoleklass – klass 9.
Idrottshall finns på skolan.

Du som är intresserad är varmt välkommen att kontakta rektor Maria Flodén
079-304 70 17
rektor@vwaldorf.se

Relaterade inlägg