Lärare

Ekgårdens gymnasiesärskola är en liten gymnasiesärskola med waldorfpedagogisk inriktning som ligger i Vagnhärad. Skolan har idag 11 elever inskrivna som är uppdelade i två klasser. Gymnasiesärskolan ger elever med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning en anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utbildningen främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Vi erbjuder våra elever inriktningen individuella program och det är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Vi söker dig som är legitimerad lärare för att undervisa i grundsärskolan/på gymnasiesärskolans individuella program eller utbildad waldorflärare.
Du kommer att vara ansvarig för att leda den pedagogiska planeringen för elever och assistenter i ett skoldagsperspektiv -och utvecklar verksamheten genom framskrivna mål. Du arbetar utifrån läroplanerna och de aktuella kursplanerna när du planerar, genomför och utvärderar undervisningen.
Undervisningen utgår från att tillgängliggöra de pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljöerna så att eleven kan utvecklas mot utbildningens mål, vilket följs upp genom kontinuerlig bedömning av elevernas måluppfyllelse.

Till din hjälp har du även uppdraget att skriva utbildningsplaner/individuella studieplaner för varje elev. Som lärare i gymnasiesärskolan ska du leda assistenternas och vid behov även kontakt med externa aktörer som barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshabiliteringen. Du kommer också att ingå i arbetslaget och ansvara för att stödja elev vid behov.

Vi söker dig som är utbildad lärare och har intresse av att arbeta med särskolan, alternativt att du har en speciallärarutbildning gärna med inriktning utvecklingsstörning. Viktigt är att du har en relationsskapande förmåga och ett förtroendefullt bemötande av elever och vårdnadshavare. Du kan jobba självständigt men utvecklar och utvecklas gärna tillsammans med dina kollegor i ett kollegialt lärande. Vi har elever med olika beteendeproblematik, så som t ex utagerande beteende. Det är av stor vikt att du då är påläst kring lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik, samt har en kunskap inom AKK- verktyg.
Vi ser även att du är flexibel, kan anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du är lyhörd i din yrkesroll och kommunicerar på ett tydligt sätt och får andra med dig samt skapar engagemang, arbetsglädje och delaktighet.
Låter detta som ett jobb för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

Skicka din ansökan till kim.parling@solbergaby.se

Relaterade inlägg