Specialpedagog

Josefinaskolan är en etablerad waldorfskola sedan 30 år i Sigtuna kommun med natursköna omgivningar. Det finns goda kommunikationer med buss och pendeltåg. Verksamheter omfattar åk F-9 med ca 225 elever och ett 30-tal medarbetare.

Vi söker nu en specialpedagog till vårt elevhälsoteam. Som specialpedagog har du en nyckelroll i teamet tillsammans med rektor, skolpsykolog, kurator och skolsköterska för främjande, förebyggande och åtgärdande insatser runt klasser och elever.

I uppdraget ingår att ansvara för uppföljning och dokumentation kring bland annat pedaogiska kartläggningar, åtgärdsprogram, anpassningar, ansökningar om tilläggsbelopp och skolpliktsbevakningar. Du ansvarar för externa kontakter med kommunen, bup, logopeder, SPSM mfl och fungerar som handledare för lärare i arbetet med anpassningar och stöd.

Tjänsten är ca 50% men kan kombineras med ytterligare 50% specialläraruppdrag och arbete med enskilda elever och/eller grupper.

Ansökning skickas till
kansli@josefinaskolan.se
senast den 1 augusti

STIFTELSEN JOSEFINASKOLAN kansli@josefinaskolan.se

Relaterade inlägg