Specialpedagog

Gnesta Waldorfskola söker Specialpedagog/Speciallärare

Gnesta Waldorfskola är belägen på Gnesta höjder med vacker skolgård med sjöutsikt. Gnesta är en växande kommun och vi är en framåtskridande grundskola som har haft stor ökning av elever de senaste åren. I dagsläget har vi 215 elever fördelat på förskoleklass till klass 9.

Tåg och buss, både SJ och SL samt Sörmlandstrafiken, med förbindelser som passar skolans tider finns på 10 minuters gångväg från skolan.

Elevhälsan ansvarar tillsammans med pedagogerna för att våra elever ges det stöd och den stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt i enlighet med läroplanens mål. Elevhälsan börjar i klassrummet och alla elever har rätt att känna sammanhang i skolan. Fokus för vår pedagogiska verksamhet ligger på utveckling av våra lärmiljöer, undervisningens struktur och metoder samt bemötande. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande lärsituation för alla elever. Känsla av sammanhang och inkludering är viktiga värdeord för elevhälsans pedagogiska uppdrag.
Elevhälsan leds av rektor och består av specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, samt skolläkare och skolpsykolog.

Ditt uppdrag
Vi erbjuder en kombinationstjänst som speciallärare och specialpedagog eller två enskilda tjänster.
I uppdraget som specialpedagog leder du tillsammans med rektor skolans pedagogiska utvecklingsarbetet för att möta elevernas behov. Du ansvarar för att handleda och fungera som samtalsparter för skolans lärare i pedagogiska frågor i och utanför klassrummet. Du utformar och deltar i arbetet med att genomföra kartläggningar, åtgärdsprogram och tilläggsbeloppsansökningar. Du stödjer kurator vid frånvarokartläggningar.

I uppdraget som speciallärare undervisar och handleder du elever i behov av extra anpassningar och särskilda stödinsatser. Tillsammans med lärare deltar du vid genomförande och uppföljning av bedömningsstöd och nationella ämnesprov.

Du ansvarar för digitala anpassningar och verktyg för eleverna.
Du ger handledande stöd till lärare i fråga om digitala verktyg för varierad undervisning

Din kompetens
Vi söker en legitimerad speciallärare och/eller specialpedagog. Vi ser helst att du har utbildningsbakgrund som Waldorfklasslärare eller är legitimerad lärare för grundskolan.

Du skall ha ett stort personligt engagemang för skolans kompensatoriska uppdrag och din drivkraft är att tillsammans med rektor och lärare skapa rätt förutsättningar för våra elevers kunskaps- och sociala utveckling.
Du har god kunskap om aktuell forskning, styrdokumentens krav och digitala verktyg samt en väl utvecklad förmåga att omsätta teori i praktisk handling.
Du trivs med att arbeta självständigt, strukturerat och målinriktat och kan reglera arbetsinsatsen efter verksamhetens behov.

Du har goda ledaregenskaper och en väl utvecklad pedagogisk förmåga. Du leder och stödjer gärna elevers och pedagogers lärande.

Ansökan med CV och personligt brev mailas till Kjell Glinning, rektor@gnestawaldorfskola.se

Relaterade inlägg