Lärarassistent

Lärarassistent
Stiftelsen Mora Park
Järna

Tillsvidare, heltid

Vill du vara med och utveckla en mindre resursskola? I ett sammanhang där varje elev kan känna att den duger som den är.
Mora Park är en liten F-9 skola med drygt knappt 50 elever i både grund och särskola. En resursskola med Waldorfinriktning för elever med autism och ofta en eller fler tilläggsdiagnoser. I fritidshemmet är ca 15 elever inskrivna.

Klasserna består av 5-10 elever och flera vuxna. En klass är skolformsintegrerad övriga indelade efter årskurs och skolform. Varje elev har sin egen individuella studieplan. Teoretisk och praktisk undervisning varvas med musik, rörelse och andra estetiska aktiviteter. Skolan är omgiven av ett vackert naturområde som nyttjas till både lek och undervisning.
Vi söker dig som är utbildad lärarassistent, stödpedagog eller socialpedagog.

Du är innerligt intresserad och har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Ditt förhållningssätt är forskande och lekfullt samtidigt som du är noggrann och van vid att bistå i planering, uppföljning och utvärdering av undervisningen. Du är intresserad av utveckling och har lätt för att samarbeta i team samtidigt som du självständigt löser uppgifter som bistår läraren i det pedagogiska arbetet. Någon form av Waldorfpedagogisk utbildning är meriterande.

Heltid tillsvidare.

Ansök via vår hemsida: www.morapark.se

Adrian Rönnqvist
Ekonomiassistent

MORA PARK
Tel: 08 – 48 00 48 31
Mora 8, 153 95 Järna
www.morapark.se

Vi behandlar dina personuppgifter
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Relaterade inlägg