Klasslärare kl 4

Umeå Waldorfskola är Sveriges nordligaste Waldorfskola och Umeås äldsta friskola. Vi erbjuder Waldorfpedagogik för drygt 200 elever åk F-9. Skolan är vackert belägen på Umedalen med närhet till skog och älv. Skolans byggnader är placerade likt en liten by på skolområdet. Utemiljön bjuder på varierat lär- och leklandskap med skolträdgård, kuperad terräng, skog och egen damm. Skolan bedrivs i stiftelseform och verksamheten är icke vinstdrivande. Hjärtat i vår verksamhet är våra elever och medarbetare.

Vår undervisning är till övervägande del läromedelsfri och läraren arbetar med berättande, upplevelser, experiment och estetiskt utförande. Klassläraren har en central roll och ansvarar för svenska, matematik, SO, NO och bildundervisningen i den egna klassen. Skoldagen inleds med ett längre undervisningspass på 90 minuter. Svenska, matematik, SO och NO läses då i teman om 2-4 veckor.

Ditt uppdrag
Vi erbjuder en 100% tjänst som klasslärare för klass 4.

I uppdraget som klasslärare ansvarar du för att planera, strukturera, genomföra, utvärdera och systematiskt följa upp undervisningen i svenska, matematik, bild, samhälls- och naturorienterande ämnen i enlighet med nationella styrdokument och Waldorfpedagogisk vägledande dokument.

Du har som klasslärare övergripande ansvar för samordning och kommunikation för klassen och enskilda elever.

Din kompetens

Vi söker en utbildad Waldorfklasslärare, alternativt en statligt legitimerad lärare för klass 4-6.

Du har erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik och omsätter gärna teori i praktisk handling.

Du är tydlig, strukturerad och trivs med att arbeta målinriktat.

Självklart har du en god förmåga att skapa hållbara relationer med såväl elever som vårdnadshavare och kollegor.

Om anställningen
Tillsvidareanställning som inleds med provanställning
Fast månadslön i enlighet med lönemodell

Ansökan
Ansökningar och rekrytering sker löpande under ansökningstiden
Ansökningshandlingar skickas via mail till linda.zachrisson@waldorfumea.se
Ansökningstid 9-25 juni
Har du frågor om klassläraruppdraget så går det bra att kontakta therese.larsson@waldorfumea.se för övriga frågor kontaktas rektor Linda Zachrisson

Relaterade inlägg