Klasslärare kl 6

Klasslärare – Vikarie för klass 6

Ellen Keyskolan är en väletablerad waldorfskola i Stockholms kommun, Spånga. Vi lägger stor vikt vid konstnärlig och individuell utveckling. Skolan har 210 elever och ligger vackert belägen med lagom avstånd från Spånga station och Rissne T-bana. Waldorlärarutbildad eller motsvarande statlig utbildning om du har intresse för vidareutbildning inom waldorfpedagogiken.

Som klasslärare är du engagerad, kreativ och empatisk. Du söker mötet med eleven som är fokus i ditt arbete.

Inför höstterminen 2021 söker vi eventuellt en vikarierande klasslärare till klass 6. Vi önskar att du har en waldorfklasslärarutbildning och/eller en statlig lärarutbildning med ett intresse för att vidareutbilda dig inom waldorfpedagogiken. Vår förhoppning är såklart att du vill följa klassen framåt.

Ansökan görs till:

rektor@eks.se
Bifoga CV samt personligt brev.
Ange ”Klasslärare – vikarie” i ämnesraden.

Relaterade inlägg