Lågstadielärare

Björkö Friskola är Linköpings första Friskola. Sedan starten 1992 har skolan vuxit med en klass per år till att idag omfatta förskoleklass till och med klass nio i Ljungsbro. Vi arbetar Waldorfinriktat och låter lärandet ske genom teoretisk, praktisk och estetisk inlärning. Vi följer LGR11 och har samma kunskapskrav som andra skolor.

Förskola, fritidshem och grundskola finns i en fantastisk miljö mitt i naturen strax utanför Ljungsbro. Tack vare stort föräldraengagemang håller vi såväl innemiljö som utemiljö i fint skick år efter år. Sammanlagt finns idag ca 285 barn och ca 60 anställda i verksamheten. På grundskolan finns ca 240 elever från förskoleklass till åk 9. Våra duktiga kockar serverar härlig mat lagad i vårt eget kök.

Vi söker dig, klasslärare, som vill arbeta på lågstadiet enligt Waldorfpedagogikens filosofi. Du vill vara en del av en verksamhet som värderar teoretiska, praktiska och estetiska ämnen lika högt. Du strävar efter att anpassa undervisningen till de växande barnens behov. Genom att värna om barnens fantasi och nyfikenhet stimulerar du deras förmåga att uppleva, reflektera, analysera och vidareutvecklar deras vilja att lära.

Du har ett reflekterande förhållningssätt i din undervisning och bidrar till den positiva kollegiala andan på skolan. Genom respekt, omsorg och delaktighet bidrar du till en trivsam miljö för både elever, vårdnadshavare och personal.

Vi vill verka för en samhällsutveckling som är hållbar på alla plan. Du bidrar genom en undervisning som genomsyras av engagemang för frågor som rör både miljö och socialt hållbar utveckling.

Vi har stort utbyte av vår fina utomhusmiljö där lek och kreativitet frodas.

Du är intresserad av människor och ser barnens förmågor och möjligheter. Vi ser gärna att du har kunskaper inom de praktisk – estetiska ämnena då dessa är en viktig del i vår undervisning.
Skicka ansökan snarast och senast 9 maj till anna.peterson@bjorkofriskola.se
Frågor besvaras av rektor Maria Todea 013-329 20 80 och biträdande rektor Lotta Andersson 013-687 60.
Skicka gärna ansökan snarast då vi bearbetar dem efter hand.

Relaterade inlägg