Speciallärare

Speciallärare/Specialpedagog

Umeå Waldorfskola är Sveriges nordligaste Waldorfskola och Umeås äldsta friskola. Vi erbjuder Waldorfpedagogik för drygt 200 elever åk F-9. Skolan är vackert belägen på Umedalen med närhet till skog och älv. Skolans byggnader är placerade likt en liten by på skolområdet. Utemiljön bjuder på varierat lär- och leklandskap med skolträdgård, kuperad terräng, skog och egen damm. Skolan bedrivs i stiftelseform och verksamheten är icke vinstdrivande. Hjärtat i vår verksamhet är våra elever och medarbetare.

Vår undervisning är till övervägande del läromedelsfri och analog. Berättelser, upplevelser, experiment och konstnärligt övande är viktiga verktyg i lärandet.

Vår elevhälsa

Elevhälsan ansvarar tillsammans med pedagogerna för att våra elever ges det stöd och den stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt i enlighet med läroplanens mål. Elevhälsan börjar i klassrummet och alla elever har rätt att känna sammanhang i skolan. Fokus för vår pedagogiska verksamhet ligger på utveckling av våra lärmiljöer, undervisningens struktur och metoder samt bemötande. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande lärsituation för alla elever. Känsla av sammanhang och inkludering är viktiga värdeord för elevhälsans pedagogiska uppdrag.

Elevhälsan leds av rektor och består av specialpedagog, logoped, skolkurator, skolsköterska, biträdande rektor för förskolan och skolläkare.

Ditt uppdrag

Vi erbjuder en 100% kombinationstjänst som speciallärare och specialpedagog.

I uppdraget som specialpedagog leder du tillsammans med rektor skolans pedagogiska utvecklingsarbetet för att möta elevernas behov. Tillsammans med skolans logoped ansvarar du för att handleda och fungera som samtalsparter för skolans lärare i pedagogiska frågor i och utanför klassrummet. Du utformar och deltar i arbetet med att genomföra kartläggningar, åtgärdsprogram och tilläggsbeloppsansökningar. Du stödjer kurator vid frånvarokartläggningar.

I uppdraget som speciallärare undervisar och handleder du elever i behov av extra anpassningar och särskilda stödinsatser. Tillsammans med lärare och logoped deltar du vid genomförande och uppföljning av bedömningsstöd och nationella ämnesprov.

Du ansvarar för digitala anpassningar och verktyg för eleverna.

Du ger handledande stöd till lärare i fråga om digitala verktyg för varierad undervisning

Din kompetens

Vi söker en legitimerad speciallärare och/eller specialpedagog med inriktning mot matematikutveckling. Vi ser helst att du har utbildningsbakgrund som Waldorfklasslärare eller är legitimerad lärare för grundskolan.

Du bör ha erfarenhet av att arbeta med matematikutveckling och matematikundervisning åk 5-9.

Du skall ha ett stort personligt engagemang för skolans kompensatoriska uppdrag och din drivkraft är att tillsammans med rektor och lärare skapa rätt förutsättningar för våra elevers kunskaps- och sociala utveckling.

Du har god kunskap om aktuell forskning, styrdokumentens krav och digitala verktyg samt en väl utvecklad förmåga att omsätta teori i praktisk handling.

Du trivs med att arbeta självständigt, strukturerat och målinriktat och kan reglera arbetsinsatsen efter verksamhetens behov.

Du har goda ledaregenskaper och en väl utvecklad pedagogisk förmåga. Du leder och stödjer gärna elevers och pedagogers lärande.

Umeå Waldorfskola är en liten friskolan och det är viktigt att du är flexibel, vetgirig och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten.

Om anställningen
100%
Tillsvidareanställning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansökan skickas rektor per mail senast den 31/5, ansökningarna behandlas löpande.
linda.zachrisson@waldorfumea.se
Märk ansökan speciallärare/specialp

Relaterade inlägg