Musiklärare

Musiklärare
STIFTELSEN MORA PARKS SKOLA

Kommun: Södertälje
Omfattning: Deltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Ferietjänst

Om jobbet
Vill du vara med och utveckla en mindre resursskola? I ett sammanhang där varje elev kan känna att den duger som den är.

Mora Park är en liten F-9 skola med drygt 40 elever i både grund och särskola. En resursskola med Waldorfinriktning för elever med autism och ofta en eller fler tilläggsdiagnoser.

Klasserna består av 6–9 elever och flera vuxna. En klass är skolformsintegrerad övriga indelade efter årskurs och skolform. Varje elev har sin egen individuella studieplan. Teoretisk och praktisk undervisning varvas med musik, rörelse och andra estetiska aktiviteter. Musiken kan för våra elever vara ett första steg in i en lärande process och ge eleven tilltro till sin förmåga att lyckas i skolan. Det finns på skolan en tradition av att uppträda och musicera inför varandra och skoldagen börjar ofta med en musikalisk upptakt.

Vi söker Dig som är utbildad lärare för grundskola med behörighet i musik. Du är intresserad av Waldorfpedagogik och av utveckling och lärande på olika sätt.

Du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du är noggrann med dokumentation av elevens kunskapsutveckling. Du är relationskapande med ett innerligt intresse för elever och kan anpassa undervisningen efter varje elevs individuella behov. Du har en didaktisk förmåga och arbetar strukturerat och engagerat med musikundervisningen. Du bidrar till skolans musikaliska kultur och högtider.
Vår verksamhet kräver ett utdrag ur polisregistret för alla medarbetare (2010:479).

Rekrytering kommer att ske fortlöpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
Ansökan skickas in via vår hemsida: www.morapark.se
Frågor besvaras av biträdande rektor, telnr: 08-4800 49 40

Relaterade inlägg