Klasslärare

Klasslärare sökes!

Till hösten erbjuder vi en unik möjlighet att börja arbeta som klasslärare hos oss på Solberga bys grundsärskola!

Vi söker dig som är utbildad förskollärare, lärare eller speciallärare och är engagerad i ett specialpedagogiskt arbetssätt. Du kan ha en statlig utbildning eller waldorflärarutbildning.

Du behöver ha ett stort intresse, och gärna erfarenhet, av att arbeta med elever med funktionsnedsättning. Speciella, underbara och utmanande elever med unika förmågor men omfattande svårigheter i lärande och kommunikation.

Vi vill att du ska vara utvecklingsbenägen och alltid ha elevens bästa i centrum. På vår skola planerar vi för att eleverna ska vara delaktiga och de ska sig lära i olika meningsfulla sammanhang, tillsammans med andra elever. Vi vill gärna att du sjunger, spelar instrument och vill använda musik och drama i undervisningen. Vi vill att du använder alternativ och kompletterande kommunikation och tydliggörande pedagogik, viktiga förutsättningar för att stödja elevernas kunskapsutveckling på allra bästa sätt.

Lek och samspel är viktig för våra elevers utveckling och lärande och ska prägla undervisningsinnehållet. Genom sång, musik, drama och lek finns det stora möjligheter för rörelse, samspel och kommunikation.

Till grund för undervisningen ligger waldorfpedagogiken, som sedan anpassas till den enskilde eleven utifrån grundsärskolans läroplan. Undervisningen utgör en helhet där eleven får arbeta praktiskt, konstnärligt och teoretiskt vilket ger ett stöd åt hela elevens tanke-, känslo- och viljemässiga utveckling. Vi arbetar med fasta rutiner och återkommande aktiviteter som ger eleven förförståelse för olika sammanhang. Vi brukar kalla det för att hitta en ”rytm” under dagen som är anpassad utifrån grundsärskolans läro- och timplan. För att eleverna ska få konkreta upplevelser av året och dess förlopp firar vi olika årstidsfester. De firas ungefär på samma sätt år efter år, på så sätt får eleverna genom igenkännandet och upprepningen en trygghet i skolgången.

Våra klasser är små och vi har en hög personaltäthet. Vi har just nu 10 klasser men växer och räknar med att starta 1-2 nya klasser till hösten. Till hösten flyttar vi äntligen in i en ny fantastisk högstadiebyggnad i vacker antroposofisk arkitektur!

Du blir en del av ett kvalificerat och engagerat kollegium och med tydlig ledning från två rektorer, stöd av specialpedagog och speciallärare samt några ämneslärare. Totalt är vi runt 60 personer som gemensamt skapar en fantastisk skola.

Vi organiserar för att alla assistenter samarbetar för att stödja eleverna i klasserna. Läraren har ett formellt ledarskap i arbetslaget där hen planerar kollegiala processer för att upprätthålla skolans uppdrag.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är, eller är på väg att bli, behörig att arbeta i grundsärskolan. Meriterande är om du har waldorfinriktad förskollärare, eller lärarutbildning – och/eller speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning, eller med en lärar- eller förskollärarexamen med inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.

Det är av stor vikt att du har kännedom om särskolans särskilda uppdrag och kunskap om hur du kan omsätta grundsärskolans läroplan i praktiken. Du behöver vara insatt i AKK och tydliggörande pedagogik och förstå vikten av att skapa en trygg och kommunikativ miljö som är anpassad efter elevernas förmåga. Digital kompetens är också något som vi anser är viktigt för att lyckas i verksamheten. För att utvecklas och gå framåt som lärare och kollega lägger vi stor vikt vid kollegialt lärande. Det är därför extra viktigt att vara prestigelös och inneha en lösningsinriktad personlighet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet vid grund- eller gymnasiesärskola är meriterande.

Om arbetsplatsen

Solberga by är en idéburen verksamhet som sedan 75 år erbjuder en waldorfinriktad grundsärskola där elever läser inriktning ämnen eller ämnesområden samt elevhemsboende för barn. Vi är en av Sveriges största grundsärskolor med ca 60 elever och har erkänt hög kvalitet och mycket gott renommé. Målgruppen är elever med autism, intellektuell funktionsnedsättning, fysiska och medicinska funktionsnedsättningar.

Hos oss går både externa elever som kommer till skolan med skolskjuts och elever som har internatboende. De boende eleverna är fördelade på sex elevhem med boende enligt LSS.
Vi har en unik arbetsmiljö, med naturen inpå knuten. Vid skolan finns ridterapiverksamhet med smådjur, skolträdgård och en egen skog. Just nu bygger vi en helt ny skolbyggnad för de äldre eleverna, invigning till hösten 2021.

Läs mer på www.solbergaby.se

Information om tjänsten

Vi söker främst dig som vill arbeta heltid hos oss. 6 månaders provanställning tillämpas för behöriga lärare. Vi tillämpar kollektivavtal med arbetsgivaralliansen.

Tillträde: skolstart HT-21
Anställningsform: tillsvidare/ ferietjänst

Sysselsättningsgrad: 100%

Skicka din ansökan med CV och personligt brev så kontaktar jag dig!

Kim Parling
Specialpedagog och Rektor, lågstadiet

E-post: kim.parling@solbergaby.se

Relaterade inlägg