Klasslärare

Idunskolan söker dig som är eller vill bli klasslärare i en av våra klasser. På Idunskolan är vi alltid öppna för att träffa intresserade och engagerade waldorfpedagoger och vi organiserar våra tjänster inför varje läsår utifrån den kompetens som finns eller kan utvecklas inom det befintliga kollegiet. Vi försöker arbeta Fortsätt läsa