Författararkiv: Petra

Klasslärare lågstadiet

Martinskolan söker behörig Waldorflärare till lågstadiet.
Arbetsuppgifter att som klasslärare att undervisa lågaffektivt och planera enligt Lgr 11med en waldorfpedagogiks metodik.

Ansvara för god samverkan med vårdnadhavare och aktivt delta i skolans olika pedagogiska sammanhang.
Tjänsten är en ferietjänst, Provanställning 6 månader.
Omfattning 80-100%

Månadsersättning enligt lokal lönetrappa
Friskvårdpeng

Kontkta: cecilia.mankowitz@martinskolan.se

Rektor

REKTOR SÖKES

Stiftelsen Umeå Waldorfskola söker en rektor för den samlade pedagogiska verksamheten som innefattar förskola, grundskola, gymnasium och fritids med sammantaget ca 290 barn och elever.
Som rektor leder och samordnar du det pedagogiska arbetet vid alla enheter. Du är chef över lärarna och annan undervisande personal och organiserar arbetet med fokus på såväl nationella mål som huvudmannens vision och verksamhetsplanering.

Vi söker dig som är välorganiserad, lyhörd och kommunikativ. Det är en fördel om du har kännedom om waldorfpedagogiken och har genomgått den statliga rektorsutbildningen eller den ettåriga förberedande utbildningen. Du har dokumenterad utbildning och erfarenhet av undervisning och ledarskap.
Som rektor har du ansvar för budget och löpande ekonomi för enheterna.
Tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse.

Ansökan ställs till Stiftelsens ordförande, Örjan Liebendörfer per e-post: orjan.liebendoerfer@gmail.com
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt löneanspråk.

Klasslärare klass 1

Kalmar Waldorfskola är en fristående, icke vinstdrivande, skola som omfattar förskola grundskola, fritidshem och gymnasium. Det specifika med Waldorfförskolorna i Sverige är att de följer de nationella styrdokumenten, men också en för alla waldorfskolor/förskolor gemensam kursplan och lärandemetod. I förskolan ligger stort fokus på den fria leken, i en hemlik miljö, där dags- vecko- och årsrytm har stor betydelse för det pedagogiska arbetet.
På förskolan Ekan har vi plats för 25 barn och är i ständig behov av Waldorfutbildade pedagoger.

Just nu söker vi inför läsåret 2018/2019 två stycken klasslärare en till blivande klass1 och en till klass 4.
Vi ser helst att du har en Waldorfutbildning, om inte att du är intresserad utav Waldorfpedagogiken och vill vidareutbilda dig på waldorflärarhögskolan i Bromma. Vi kan inte ge fast anställning till pedagoger utan lärarlegitimation.
Klass 4 har 13 elever och blivande klass ett kommer att bli ett tiotal elever.
Tjänsterna är 100%-iga tillsvidareanställningar, naturligtvis tillämpar vi 6 månader provanställning.

Vid intresse kontakta skolan på 0480-479650 eller på 072544 5757
eller maila till rektor@kalmarwaldorfskola.se

Klasslärare klass 1

Kalmar Waldorfskola är en fristående, icke vinstdrivande, skola som omfattar förskola grundskola, fritidshem och gymnasium. Det specifika med Waldorfförskolorna i Sverige är att de följer de nationella styrdokumenten, men också en för alla waldorfskolor/förskolor gemensam kursplan och lärandemetod. I förskolan ligger stort fokus på den fria leken, i en hemlik miljö, där dags- vecko- och årsrytm har stor betydelse för det pedagogiska arbetet.
På förskolan Ekan har vi plats för 25 barn och är i ständig behov av Waldorfutbildade pedagoger.

Just nu söker vi inför läsåret 2018/2019 två stycken klasslärare en till blivande klass1 och en till klass 4.
Vi ser helst att du har en Waldorfutbildning, om inte att du är intresserad utav Waldorfpedagogiken och vill vidareutbilda dig på waldorflärarhögskolan i Bromma. Vi kan inte ge fast anställning till pedagoger utan lärarlegitimation.
Klass 4 har 13 elever och blivande klass ett kommer att bli ett tiotal elever.
Tjänsterna är 100%-iga tillsvidareanställningar, naturligtvis tillämpar vi 6 månader provanställning.

Vid intresse kontakta skolan på 0480-479650 eller på 072544 5757
eller maila till rektor@kalmarwaldorfskola.se

Grundskolelärare

Grundskolelärare med fritidskompetens

Mikaeliskolan växer och flyttar efter jullovet in i nybyggda lokaler.

Vi behöver en nya medarbetare inom skola och fritids, därför söker vi efter en Grundskolelärare med fritidskompetens eller dylikt.

Intresserad kontakta oss
Susanne Granat Ahlstrand
rektor@mikaeliskolan.se
0155-268415

Lärare i tyska

Lärare i tyska

Från årskiftet behöver Mikaeliskolan en lärare i tyska. Mikaeliskolan växer och nya skolbyggnaden blir klar vid jul.

Tjänsten kan kombineras med andra ämnen/uppgifter beroende på sökandes kompetens och skolans behov.

Intresserad kontakta oss.

0155-268415
rektor@mikaeliskolan.se

Susanne Granat Ahlstrand

Klasslärare

Mikaeliskolan, Nyköpings waldorfskola växer och vid årsskiftet flyttar vi in i nya lokaler. Därför säker vi nu en utbildad klasslärare.

Intresserad kontakta oss. E-post: rektor@mikaeliskolan.se

Tillträde efter överenskommelse.

Förskolechef

Välkommen till Höör och Föreningen Emiliaskolan!
Detta läsår bedrivs Lill-Emila i två olika lokaler- Violen och Trollsländan.
Till hösten 2019 flyttar Lill-Emilia upp till skolan och du kommer ha stora möjligheter att påverka utformandet av Lill-Emilia med fokus på utepedagogik inom ramen för Waldorf.
Tjänsten önskas tillsättas 1/2-19 eller enligt överenskommelse.
Då du utgör länken mellan det vardagliga arbetet i förskolan och styrelsen ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta på uppdrag av andra och att leda projekt. I det pedagogiska arbetet håller du ledarflaggan och du förväntas planera och utveckla det pedagogiska arbetet i samråd med förskolans kollegium.

Du har kunskap om arbetsmiljöfrågor, föräldrakontakter, ledning av det pedagogiska arbetet och samarbete med kommun och andra externa instanser.

Välkommen med din ansökan!

Waldorfförskollärare

I natursköna Höör i mitten av Skåne, söker vi nu waldorfförskollärare på Waldorfförskolan Lill-Emilia Barnträdgård. Du ska kunna ta eget ansvar för din barngrupp, vara kreativ och tycka om att vara ute, då vi arbetar mycket med utepedagogik. Förskolan kommer nästa läsår att flytta till nya lokaler och du kommer att få stor frihet att utforma det waldorfpedagogiska arbetet.

För mer info, ta kontakt med förskolechef Ebba Sofiadotter.
ebba.sofiadotter@emiliaskolan.se

Välkommen med din ansökan!

Förskollärare

Martinskolan i Stockholm, Farsta söker en förskolepedagog till förskoleklass.
Waldorfbehörighet och/ eller statlig behörighet.
Det är en tjänst på 80-100%.
Lön enligt avtal.
Friskvårdspeng finns.

linn.vikander@martinskolan.se