Annonsvillkor

 Annonsvillkor från 1 juli 2023:

Från den 1 juli 2023 bekostar inte Waldorfskolefederationen annonser för skolor. Detta är ett val och beslut som Waldorfskolefederationen tagit. Finns intresse för att betala för annonsering kommer www.medarbetare.se att leva kvar. Om annat kommer sidan att avvecklas den 1 juni 2024.

  • 500 kr per annons för skolor som är medlemmar i Waldorfskolefederationen Sverige
  • Förskolor, fritidishem och övriga = 700 kr per annons.
  • Annonsen sätts in när den är betald.
  • En tjänst per annons.
  • Annonsen finns på nätet i två månader.
  • För att annonsen ska publiceras krävs att kontaktuppgifter finns med.

Annonskostnad:

500 SEK Skolor som är medlemmar i Waldorfskolefederationen
700 SEK övriga

Betald annons = införd annons.

Efter betalning skickas faktura skickas ut till berörda annonsörer.

Ändringar i publicerade annonser 300 kr per annons.
(Gäller alla annonser, eftersom detta kräver extra arbetstid.)

Waldorfskolefederationen, Riksföreningen för Waldorfförskolarnas Samråd och Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem bidrar inte på något sätt ekonomiskt till annonseringen eller driften av medarbetare.se.

Kostnaden för annonsen avser arbetstiden för administrationen av annonsen, kostnader för domännamn, webbhotell, drift av sajten samt skatter, moms 25 % etc.

Vid ifrågasättande av dessa regler hänvisas annonsören till annan jobbrekryterare ex Arbetsförmedlingen.

För frågor kring betalda annonser kontakta:  info[at]medarbetare.se eller använd formuläret annonsera.