Resurs teckenspråk

Resurs med teckenspråkskompetens

Martinskolan är en fristående skola med säte i natursköna Hökarängen-Farsta området och bedriver och utvecklar waldorfpedagogik.

Nu söker vi en resurs till en elev med hörselnedsättning och språkstörning. Tjänsten innebär att stödja eleven genom att teckenspråkstolka muntliga genomgångar och att främja och stimulera elevens eget användande av teckenspråk. Du kommer att stödja eleven att tolka och förstå instruktioner, genomföra uppgifter och samtidigt stärka elevens språkförmåga. I arbetsuppgifterna ingår att ta fram och använda visuellt stöd med bilder och text, stödja i läs-och skrivuppgifter och att tolka och förklara ord och begrepp.

Stödet ges främst i klassrummet men kan också ges i ett studierum enskilt eller tillsammans med en liten grupp elever. När eleven behöver öva på att arbeta självständigt kan du komma att stödja klassläraren genom att hjälpa övriga elever i klassrummet.

Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans specialpedagog och klasslärare.

Du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Ett krav är att du är hörande och har teckenspråkskompetens.
Tjänstgöringsgrad: 50%, visstidsanställning med möjlighet till utökning

Maila din ansökan till specialpedagog marianne.orbinski@martinskolan.se

Välkommen med din ansökan!

Relaterade inlägg