Lärare F3

Lärare till F-3. Mikaeliskolan – Den lilla skolan med det stora hjärtat. Vi söker dig som vill arbeta i en skola där fokus ligger på kunskaper och framtid, där de estetiska och praktiska ämnena stöder de teoretiska. Till skolstart ht 22 söker vi dig lärare med behörig för undervisning i Fortsätt läsa

Lärare sv

Lärare svenska/SVA högstadiet Till nästa läsår söker Ellen Keyskolan en erfaren lärare med behörighet i svenska/SVA på högstadiet. Du kommer att undervisa i klasserna 7-9 och ha mentorsansvar med föräldrakontakt i en av dessa klasser. Du kommer både att undervisa i helklass och i mindre grupp och ha ansvar för Fortsätt läsa