Fritidslärare

Fritidslärare med samordningsansvar Hagaskolan är en av Sveriges yngsta waldorfskolor och har idag runt 200 elever i klass F-9. Vår vision är att vara en kulturbärande skola mitt i samhället. Inför höstterminen 2022 söker Hagaskolan en fritidslärare med samordningsansvar till fritidshemmet. Som samordningsansvarig leder du och ansvarar för det dagliga Fortsätt läsa

Förskollärare

Amanda Waldorfförskola söker waldorfutbildad förskollärare heltid (eller deltid om så önskas) med start hösten 2022. Vår lilla förskola med 24 barn finns i en vacker gammal villa med stor trädgård. Kontakta förskolerektor Christhild på 073 714 16 61