Klasslärare

Umeå Waldorfskola är Sveriges nordligaste Waldorfskola och Umeås äldsta friskola. Vi erbjuder Waldorfpedagogik för drygt 200 elever åk F-9. Skolan är vackert belägen på Umedalen med närhet till skog och älv. Skolans byggnader är placerade likt en liten by på skolområdet. Utemiljön bjuder på varierat lär- och leklandskap med skolträdgård, kuperad terräng, skog och egen damm. Skolan bedrivs i stiftelseform och verksamheten är icke vinstdrivande. Hjärtat i vår verksamhet är våra elever och medarbetare.

Vår undervisning är till övervägande del läromedelsfri och läraren arbetar med berättande, upplevelser, experiment och estetiskt utförande. Klassläraren har en central roll och ansvarar för övervägande delen av ämnena i den egna klassen. Skoldagen inleds med ett längre undervisningspass på 90 minuter. Svenska, matematik, SO och NO läses då i teman om 2-4 veckor, så kallad morgonperiodsundervisning.

Ditt uppdrag

Vi erbjuder en 100% tjänst som klasslärare med försteläraruppdrag med inriktning Waldorfpedagogik.

Din kompetens

Vi söker en utbildad och erfaren Waldorflärare som är trygg i klassläraruppdraget.
Du är tydlig, strukturerad och trivs med att arbeta målinriktat och självständigt.
Självklart har du en god förmåga att skapa hållbara relationer med såväl elever som vårdnadshavare och kollegor.
Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med Waldorfpedagogik och delar gärna med dig av dina kunskaper i form av kollegial och enskild handledning.

Skicka din ansökan till rektor Linda Zachrisson, linda.zachrisson@waldorfumea.se
Märk ansökan med klasslärare-förstelärare

Relaterade inlägg