Klasslärare

Klasslärare grundsärskolan
Stiftelsen Mora Park
Järna

Vill du vara med och utveckla undervisningen på en mindre resursskola? I ett sammanhang där varje elev kan känna att den duger som den är.
Mora Park är en liten F-9 skola med knappt 50 elever i både grund och särskola. En resursskola med Waldorfinriktning för elever med autism och ofta en eller fler tilläggsdiagnoser.
Klasserna består av 5-9 elever och flera vuxna. En klass är skolformsintegrerad, övriga klasser är indelade efter åk och skolform. Varje elev har sin egen individuella studieplan. Teoretisk och praktisk undervisning varvas med musik, rörelse och andra estetiska aktiviteter. Skolan är omgiven av ett vackert naturområde som nyttjas till både lek och undervisning.

Vi söker dig som är utbildad lärare med erfarenhet och behörighet för grundsärskolan. Waldorflärarbehörighet är meriterande.
Du är innerligt intresserad och har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Ditt förhållningssätt är forskande och lekfullt samtidigt som du är noggrann och van vid att planera och följa upp elevernas kunskapsutveckling samt att arbeta i team.
Du har erfarenhet av NPF diagnoser, språkstörning, intellektuell och andra funktionsvariationer. Du är intresserad av utveckling, både vad gäller undervisning, elevernas lärande och det gemensamma arbetet.

Mvh
Adrian Rönnqvist

mailsignaturen skog

Adrian Rönnqvist
Ekonomiassistent

MORA PARK
Tel: 08 – 48 00 48 31
Mora 8, 153 95 Järna
www.morapark.se
Vi behandlar dina personuppgifter
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Relaterade inlägg