Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie/Läspedagog

Umeå Waldorfskola är Sveriges nordligaste Waldorfskola och Umeås äldsta friskola. Vi erbjuder Waldorfpedagogik för drygt 200 elever åk F-9. Skolan är vackert belägen på Umedalen med närhet till skog och älvslandskap. Skolans lokaler består av flertalet byggnader som är spridda över skolområdet, vilket skapar känslan av en by. Utemiljön bjuder på varierat lär- och leklandskap med skolträdgård, kuperad terräng, skog och en liten damm. Skolan bedrivs i stiftelseform och verksamheten är icke vinstdrivande.

Verksamhetens hjärta är eleverna och medarbetarna.

Undervisningen är till övervägande del läromedelsfri och bygger på berättande, upplevelser, experiment och konstnärligt övande. Undervisningen utgår från övergripande teman för varje årskurs.

Skolbiblioteket

Vårt skolbibliotek och vår skolbibliotekarie har en central och ämnesövergripande roll i elevernas lärandeutveckling. Som skolbibliotekarie och läspedagog arbetar du tillsammans med lärarna för att inspirera och stimulera till läsning. Du strukturerar och ansvarar för utlåning av bibliotekets böcker och tidskrifter samt förmedlar kunskap om litteratur, skriv- och läsprocesser, informationssök och källhantering.

Du ansvarar för skolans biblioteksplan, bokutbud och inköp samt tillsammans med logoped, speciallärare och klasslärare för att planera, genomföra och följa upp läs- och skrivgrupper. Du för dialog och planerar med arbetslag och ansvariga klasslärare för att bokutbudet skall harmoniera med temaundervisningen.

Vi söker dig som

Är utbildad lärare i svenska för grundskolan samt har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Eftersom det är en kombinationstjänst som innebär att du på olika sätt kommer att bedriva undervisning, är det viktigt att du trivs med att undervisa elever i olika åldrar och med olika behov av bemötande och struktur.

Vi lägger ytterst stor vikt vid personlig lämplighet. Vi anser att du är:

· kreativ och problemlösande

· strukturerad, tydlig och målinriktad

· självständig och drivande i den egna arbetsprocessen

· drivande i olika projekt

· socialt kompetent och har god kommunikationsförmåga

· flexibel och kan ha många bollar i luften

Om anställningen
50%
Tillsvidareanställning
Fast månadslön

Har du frågor om tjänsten så vänder du dig till skolans bibliotekarie Bodil Svalberg
bodil.svalberg@waldorfumea.se
Ansökan märks med skolbibliotekarie/läspedagog och skickas till rektor
linda.zachrisson@waldorfumea.se senast den 31/5.
Ansökningarna behandlas l

Relaterade inlägg