Rektor

Björkö Friskola söker ny rektor!

Vi tror på framtiden. Vi tror på den unga människan. För oss är Waldorfpedagogik vår viktigaste inspiration. Genom den utvecklar vi barn och ungdomar med tro på sig själva, sin egen vilja och engagemang. De är nyfikna och ansvarstagande unga människor som vågar och kan göra skillnad. Våra elever har genom sin fria tanke och känsla en förmåga att möta och förändra världen.

Vi söker dig kompetenta, engagerade och ansvarsfulla person som vill ta vid och utveckla vår verksamhet som vi är så stolta över. Du kan leda skolan vidare i Waldorfpedagogisk anda med hög gemenskap, elever som går ut väl förberedda för kommande utbildning, bra personalvård och ett starkt miljötänk. Vår mycket kunniga och välutbildade personal arbetar utifrån Waldorfpedagogiken med inlärning på ett kreativt och levande sätt. På Björkö Friskola utmanas och utvecklas inte bara tanken, utan även känslan och viljan. Vår organisation genomsyras av tillit och kompetens, korta beslutsvägar och stora möjligheter att förverkliga idéer och vision.

Björkö Friskola ligger naturskönt utanför Ljungsbro. Huvudman är Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster som också driver Förskolan Virvelvinden. Verksamheten är långsiktig, icke vinstdrivande och stiftelsens styrelse består främst av föräldrar med barn och ungdomar i verksamheterna.
Vår rektor ansvarar för förskoleklass till och med åk 9, totalt ca 240 barn, och fritidshemmet där ca 95 av barnen är inskrivna. Ett 40-tal personer i olika yrkeskategorier arbetar inom verksamheten.
Vi ser att du som rektor har en god förmåga att överblicka helheten. Du är visionär, målinriktad och flexibel. I grunden har du ett genuint intresse för människor, en förmåga att lyssna, kommunicera, entusiasmera och tillsammans med personalen utveckla en verksamhet där barn och unga kan växa till fria och ansvarstagande människor.
Som chef på skolan har du budgetansvar och bör vara väl insatt i regelverken runt skolan. Du har en högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och erfarenhet av pedagogiskt arbete och ledarskap. Vi värdesätter erfarenhet av Waldorfpedagogik och om du har eller har påbörjat en rektorsutbildning är det också en merit.
Känner du dig lockad av att leda och utveckla vår verksamhet?
Tveka inte att skicka in din ansökan snarast då vi behandlar ansökningarna efter hand, dock senast 30 september, helst per mail till:
anna.peterson@bjorkofriskola.se
Björkö Friskola, 585 78 VRETA KLOSTER
Besök gärna vår hemsida: www.bjorkofriskola.se
Kontaktpersoner:

Lotta Andersson, biträdande rektor, 070-942 00 55
Anna Peterson, verksamhetsadministratör, 070-452 61 21
Ilona Schouten, Fackligt ombud för lärarförbundet, 076-276 10 93

Relaterade inlägg