Rektor

Björkö Friskola söker ny rektor! Vi tror på framtiden. Vi tror på den unga människan. För oss är Waldorfpedagogik vår viktigaste inspiration. Genom den utvecklar vi barn och ungdomar med tro på sig själva, sin egen vilja och engagemang. De är nyfikna och ansvarstagande unga människor som vågar och kan Fortsätt läsa