Lärare särskola

Vi söker dig som är, eller är på väg att bli, behörig att arbeta i grundsärskolan, inriktning ämnen.
Meriterande är om du har Waldorf inriktad utbildning – och/eller speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning, eller med en lärar- eller förskollärarexamen med inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.
Det är av stor vikt att du har kännedom om särskolans särskilda uppdrag och kunskap om att omsätta grundsärskolans läroplan i praktiken för att lyckas med ditt uppdrag hos oss.
Du behöver förstå betydelsen av att arbeta med anpassat material och didaktiska metoder i läs- och skrivinlärning och matematik för grundsärskolan. Du behöver kunna undervisa i alla årskurser i de flesta ämnen som finns i grundsärskolans läroplan, inriktning ämnen. Du behöver vara insatt i AKK och tydliggörande pedagogik och förstå vikten av att skapa en trygg och kommunikativ miljö som är anpassad efter elevernas förmåga.
Digital kompetens är också något som vi anser är viktigt för att lyckas i verksamheten. För att utvecklas och gå framåt som lärare och i grupp så lägger vi stor vikt vid kollegialt lärande. Det är därför extra viktigt att vara prestigelös. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet vid grund- eller gymnasiesärskola är meriterande.

Om arbetsplatsen

Solberga by är en idéburen verksamhet som sedan 75 år erbjuder en waldorfinriktad grundsärskola där elever läser inriktning ämnen eller ämnesområden. Vi är en av Sveriges största grundsärskolor med erkänt hög kvalitet och gott renommé.
Särskolans målgrupp är elever med autism, intellektuell funktionsnedsättning, fysiska och medicinska funktionsnedsättningar.
Hos oss går både externa elever som kommer till skolan med skolskjuts och elever som har internatboende. De boende eleverna är fördelade på sex elevhem med boende enligt LSS. Detta betyder att vi har assistenter som arbetar i alla klasser och de bildar ett arbetslag tillsammans med läraren. Läraren har ett formellt ledarskap i arbetslaget där läraren planerar kollegiala processer för att upprätthålla skolans uppdrag. Dit hör att det ska finnas en förståelse för uppdraget och de grundläggande normer och värden som återfinns i skollagen och läroplanen ska prägla skolans atmosfär och vardag. Vi vill att alla arbetslag utvecklar en kollegial stödfunktion där man tillvaratar erfarenhet och kompetens som stöds av evidens och skolans styrdokument.

Läraren ansvarar för att eleverna får de anpassningar de behöver för optimal kunskapsutveckling. Det kan innebära att planera för att eleverna får AKK material, anpassningar, verktyg, och kognitiva hjälpmedel.

Till grund för undervisningen ligger waldorfpedagogiken, som sedan anpassas till den enskilde eleven. Detta innebär att undervisningen utgör en helhet där eleven får arbeta praktiskt, konstnärligt och teoretiskt vilket ger ett stöd åt hela människans tanke-, känslo- och viljemässiga utveckling. Vi arbetar med fasta rutiner och återkommande aktiviteter som ska ge eleven förförståelse för det vi gör. Vi brukar kalla det för att hitta en ”rytm” under dagen som är anpassad utifrån läroplanen, elevernas behov och intressen. För att eleverna ska kunna få konkreta upplevelser av året och dess förlopp firar vi olika årstidsfester. De firas ungefär på samma sätt år efter år och på så sätt får eleverna genom igenkännandet och upprepningen en trygghet i skolgången.

Vi ser att elevernas lärande i skolan hör ihop med kvaliteten i de möten och de relationer som äger rum varje dag. Hos oss så får eleverna möta en skolverksamhet som förutom lärarens ämneskunskaper och förmåga att undervisa också har en mycket god förmåga att skapa goda relationer till assistenter och till eleverna.
Som lärare ingår du i ett kollegium med ca 15 mycket engagerade och kunniga medarbetare. Tillsammans med assistenter och skolledning är vi ca 75 personer som arbetar inom skolan på Solberga by. Eleverna är fördelade på 10 klasser med 5-7 elever i varje klass. Skolan leds av rektor och biträdande rektor.
Vi har en unik arbetsmiljö, med naturen inpå knuten. Vid skolan finns ridterapiverksamhet med smådjur, skolträdgård och underbar natur. Just nu bygger vi en helt ny skolbyggnad för de äldre eleverna, invigning till hösten 2021.

Läs mer på www.solbergaby.se

Information om tjänsten

Vi söker främst dig som vill arbeta heltid hos oss. 6 månaders provanställning tillämpas. Vi tillämpar kollektivavtal med arbetsgivaralliansen.

Tillträde: skolstart HT-20

Anställningsform: tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

Skicka din ansökan med CV och personligt brev snarast till:

Örjan Liebendörfer, rektor
E-post: orjan@solbergaby.se
Tel: 0725617762

Vi kommer att genomföra intervjuer löpande, i första rundan per telefon eller videokonferens.

Relaterade inlägg