Förskollärare

Waldorfförskollärare/Förskollärare Till Söderköpings Waldorfskola

Omfattning: 80-100 %
Anställningsform: Provanställning, därefter tillsvidareanställning

Kvalifikationer
Waldorfförskollärarutbildning eller Lärare i förskola/förskollärare

Om jobbet
Förskollärare sökes till Waldorfförskolan i Söderköping. Vi är en del av Stiftelsen Söderköpings Waldorfskola som också bedriver grundskola. Förskolan består idag av tre hus med sammanlagt åtta grupper, fyra småbarnsgrupper och fyra storbarnsgrupper. Sammanlagt har vi 54 barn. Det innebär små barngrupper där vi har fasta pedagoger.
Förskolan ligger i utkanten av Söderköping med skogen nära och dit de äldre barnen gör utflykter varje vecka.

Vår pedagogik
I Waldorfförskolan vill vi ge barnet möjlighet att ingå i ett pedagogiskt och socialt sammanhang, där det tillåts växa och utvecklas I sin egna takt. Varje barnen ska få den omsorg och omvårdnad som behövs för att de ska känna sig trygga, i en trivsam och hälsosam miljö. Varje enskilt barn ska få uppleva sig sett och uppmärksammat, accepterat och omtyckt så som det är. För barn under tre år är det extra viktigt att knyta an till en bestämd förskollärare, och att miljön är rofylld och trygg så att de vågar utforska den. När grundtryggheten finns kan barnet börja söka sig till andra barn och vuxna och efterhand växa in i en större gemenskap.

Vi lägger stor vikt vid att skapa en rofylld och stimulerande miljö för barnen. Den fria leken och det sociala samspelet står i fokus. Så även rytmen. Varje dag och vecka har sin specifika rytm där barnet kan känna igen sig och känna sig tryggt.

Din profil
Du är en trygg och stabil vuxen med hjärta och intresse för att arbeta med barn. Vi söker dig som har waldorfutbildning och/eller erfarenhet av att ha arbetat på waldorfförskola, alternativt dig som är utbildad förskollärare och har intresse för waldorfpedagogik.

Du ska sträva efter att, med respekt för varje barns egenart och utvecklingsnivå, se och möta varje barn som den unika individ det är. Du ska, tillsammans med arbetslaget ge barnet det stöd och den stimulans som just det behöver för att utvecklas optimalt, efter sina intentioner och förutsättningar. Det innebär att Du måste vara öppen och flexibel och ha ett konstnärligt förhållningssätt till ditt arbete. Du ska även vara en god förebild för barnen eftersom barn i förskoleåldern i hög grad lär sig genom att härma och ta efter. Din arbetsglädje, ditt förhållningssätt, ditt bemötande av barn och andra, hur du löser problem och tar dig an uppgifter tas upp av barnen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontakta oss så berättar vi mer!
Biträdande rektor Frida Andersson 079-300 75 14
Rektor Helena Selsfors 070-248 98 40