Speciallärare

Mikaeliskolan söker med anledning av pensionsavgång speciallärare att arbeta nära lärarna tillsammans med specialpedagog och läkeeurytmist med och för våra elever.
Mikaeliskolan är en en f-9skola med 175 elever. Hos oss ingår specialläraren i eht tillsammans med specialpedagog, rektor och skolsköterska.

Tjänsten är heltid och i den ingår att tillsammans med kolleger ansvara för skolans särskilda undervisningsgrupper i ma, sv och eng. I tjänsten ligger även att arbeta med intervallsbaserade avstämningar med tex m-tredskan DLS.

Vi tänker oss att du är trygg i din lärarroll, stabil som vuxen och med ett nyfiket förhållningssätt på elevers utveckling låter barn erövra nya kunskapsområden. Du intresserad och kunnig digitalt men vet när analogt är bättre. Du håller isär arbete och fritid och bidrar till ett positivt klimat genom att både ge och ta ansvarsutrymme.

Tillträde enligt överenskommelse.

Kontakta rektor Susanne för mer information på 072-7358415, eller skicka din ansökan direkt till rektor@mikaeliskolan.se