Lärare åk 2

Vi söker klasslärare för blivande klass 2

– årsplanering och material fås i samband med överlämning från nuvarande klasslärare
– mentorskap och fortbildning erbjuds av skolan

Du får jobba i ett engagerat och positivt kollegium och en miljö som värnar om att hela barnet ska gå i skolan.

Stiftelsen Martinskolan driver en fristående 9-årig Waldorfskola samt en läkepedagogisk verksamhet (särskola och verksamhet för elever med särskilda behov).

Vi är en Waldorfskola som bedrivit verksamhet i 40 år med idag ca 400 elever. Skolan är belägen i Hökarängen, i södra Stockholm. Vårt fokus är att ge våra elever en bred, allsidig bildning utifrån LGR 11 samt den waldorfpedagogiska ”En väg till frihet”. Vi arbetar aktivt med att utveckla vår lärmiljö och med att möta alla elevers behov i deras lärandeutveckling. Hos oss råder en varm och respektfull stämning mellan alla som är på skolan.

Du som söker är utbildad waldorflärare eller har en statlig lärarexamen med intresse för och villighet att fortbilda dig inom waldorfpedagogik.

Alternativt är du intresserad av att gå klasslärarutbildningen på Waldorflärarhögskolan i Bromma samtidigt som du arbetar som klasslärare. Skolan står då för lön under utbildningsdagarna.

Välkommen med din ansökan till cecilia.mankowitz@martinskolan.se