Rektor

Stiftelsen Umeå Waldorfskola söker en rektor för den samlade pedagogiska verksamheten som
innefattar förskola, grundskola, gymnasium och fritids med sammantaget ca 290 barn och elever.
Som rektor leder och samordnar du det pedagogiska arbetet vid alla enheter. Du är chef över lärarna
och annan undervisande personal och organiserar arbetet med fokus på såväl nationella mål som
huvudmannens vision och verksamhetsplanering. Du är även ansvarig för verksamhetens
systematiska kvalitetsarbete.
Vi söker dig som är välorganiserad, lyhörd och kommunikativ. Det är en fördel om du har kännedom
om waldorfpedagogiken och har genomgått den statliga rektorsutbildningen eller den ettåriga
förberedande utbildningen. Du har dokumenterad utbildning och erfarenhet av undervisning och
ledarskap.
Som rektor arbetar du i nära samarbete med verksamhetens administrativa chef och har stöd av en
biträdande förskolechef.
Tillträde 5 augusti eller enligt överenskommelse.
Ansökan ställs till stiftelsens ordförande, Örjan Liebendörfer per e-post:
orjan.liebendoerfer@gmail.com
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt löneanspråk.