Förskolechef

Vi söker en förskolechef

Arbetsplatsen
Gnesta Waldorfförskola ligger på Gnestahöjden, 10 minuters gångväg från Gnesta tågstation, 40 minuter från Stockholm C. I anslutning till förskolan finns föreningens skola, Gnesta waldorfskola med ca 150 elever. Huvudman är en icke vinstdrivande förening som grundades 1993. Förskolan har plats för 40 inskrivna barn och har tre avdelningar, med 11 anställda medarbetare varav en är kock och en förskolechef. Förskolan lagar sin egen mat. På baksidan vetter förskolan mot en skog som flitigt utnyttjas.

Gnesta Waldorfförskola söker en förskolechef
Vi söker en förskolechef till vår verksamhet som är positiv, lyhörd och driven. Någon som ser kvalitetsarbete som något självklart och har ambitionen att göra verksamheten ännu bättre. I rollen ingår även att leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare.
Förskolans mål är att erbjuda en god waldorfpedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och barnens lärande bildar en helhet. Förskolan följer läroplanen Lpfö 98, som hos oss har en waldorfpedagogisk inriktning.
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i sin helhet.

Tjänsten som förskolechef är på deltid och möjlighet finns att även arbeta som pedagog i barngrupp. Det finns ytterligare en möjlighet att arbeta som tillförordnad förskolechef under våren 2019 för att sedan arbeta som biträdande förskolechef från hösten 2019.

Som förskolechef erbjuds du ett nära samarbete med rektorn för skolan och föreningens styrelse.

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag blir att leda, planera och följa upp verksamheten och att utveckla arbetet på skolan, där det systematiska kvalitetsarbetet och det pedagogiska ledarskapet är en betydande del.
Du skapar förtroende och trygghet i möten med barnen, vårdnadshavare och medarbetare och är mån om mångfaldsperspektivet. Du har en helhetssyn på verksamheten och en förmåga att inspirera andra till delaktighet och engagemang. Du ansvarar för att medarbetarna kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter

Kvalifikationer
Som föreskolechef för Gnesta Waldorfskola förväntas du:
Vara behörig förskollärare eller ha annan lärarexamen med behörighetsbevis.
Ha kunskap om svenskt utbildningsväsende och de lagar och förordningar som styr verksamheten.

Vara förtrogen med forskning inom förskolan och pedagogiska teorier.
Vara en tydlig ledare som är engagerad och lyhörd. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Se till att förskolan arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer.
Utveckla visioner och tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetarna.

Leda det systematiska kvalitetsarbetet och ansvara för att verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas.

Omfattning
Tjänsten är en deltidstjänst med möjlighet till 100 % om tjänsten kombineras med arbete i barngrupp.

Ansökan
Löpande rekrytering, dock senast 27 april 2019.
Frågor om verksamheten besvaras av nuvarande förskolechef, anneli.lennstrom@gnestawaldorfskola.se tel 073-368 36 15
eller styrelsens ordförande Lars Svedin, lars.svedin@gnestawaldorfskola.se tel 070-320 93 59

Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Maila din ansökan till lars.svedin@gnestawaldorfskola.se