Förskoleklasslärare

Mikaeliskolan, Nyköpings Waldorfskola, söker en förskoleklasslärare till nästa läsår. Deltid/Heltid.

Mikaeliskolan ligger bredvid ett Natura2000 område bredvid Nyköpingsån. Därför har vår pedagogik i de yngre åren fokuserat mycket kring utepedagogik och äventyr i naturen. Skolan har även en grillkåta som Förskoleklassen utnyttjat flitigt.

Mikaeliskolan befinner sig i en expansionsfas då vi på kort tid dubblerat antalet elever och precis invigt nya skollokaler.

Skolan ligger på gångavstånd från tågstationen och är lätt att pendla till och från.

Vid intresse eller frågor maila eller kontakta
Susanne Granat Ahlstrand
rektor@mikaeliskolan.se
072-735 84 15

Petter Björnskär
petter.bjornskar@mikaeliskolan.se
0700-59 44 12