Klasslärare

Orust Waldorfskola är en liten grundskola med 93 elever i klasserna 1-9.
Vi har egna byggnader som ligger lantligt på stranden i Slussen. Vi har ett härligt kollegium med stor spridning i ålder, kön och kompetenser. Vi går successivt från åldersblandade till rena årskurser i klasserna p.g.a. ständigt ökande elevantal.

Vi har en välfungerande föräldrastyrelse som huvudman och vi strävar efter att vara allt det en Waldorfskola kan vara 2019.

Eftersom vi växer behöver vi nya medarbetare till skolan.
I första hand söker vi utbildade lärare som vill bli klasslärare men även lärare med specialpedagogisk kompetens och lärare med intresse att utbilda sig till specialpedagog.

För mer information om tjänsterna kontakta rektor Johanna Ivefors på 0304-370 00, 073-595 07 00 eller via mail rektor@orustwaldorfskola.se

Välkommen till vackra Orust på västkusten
www.orustwaldorf.se