Förskolechef/rektor

Vi söker en förskolechef/rektor
Näbbe Waldorfförskola är en gård belägen vid de vackra skånska betesängarna där natur och utevistelse prioriteras under dagen för barnen och medarbetarna. Förskolan har smådjur som höns och kaniner. På gården finns stall för större djur och uthus där barnen kan gå in i vid behov. Gården ligger fridfullt vid vägens ände. Vi arbetar med Waldorfpedagogik som bla innebär att vi följer årstidstrytmerna med årstidsfester och sysslor som hör därtill. Vi ser vikten av rytm i barnens vistelse på förskolan. Barnen vet hur dagarna ser ut och vi har fasta sysslor varje vecka. Vi strävar efter att skapa en lugn miljö för barnen. Maten är vegetariskk och naturligtvis helt ekologisk/biodynamisk och lagas från grunden i förskolans kök.

Huvudman är en medarbetarförening. Förskolan har plats för ca 30 inskrivna barn och har tre avdelningar + fritids, med ca 5-7 anställda.
Vi söker en förskolechef/rektor till vår verksamhet som är positiv, lyhörd och driven. Någon som ser kvalitetsarbete som något som ingår naturligt i det dagliga och har ambitionen att göra verksamheten ännu bättre. I arbetet ingår även att leda, stödja, följa upp och kompetensutveckla dina medarbetare i det dagliga. Förskolans mål är att erbjuda en god waldorfpedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och barnens lärande bildar en helhet. Förskolan följer läroplanen Lpfö 18. Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen/rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen LpFö 18 och uppdraget i sin helhet. Tjänsten som förskolechef/rektor är på deltid och i tjänsten ingår det även att arbeta som pedagog i barngrupp vid behov. Tjänsten innebär tillförordnad förskolechef under våren 2019 för att sedan arbeta som rektor från hösten 2019.

Som förskolechef/rektor erbjuds du ett nära samarbete med de andra waldorfförskolorna i området. I tjänsten ingår det fortbildning dvs Waldorf förskolechefsdagarna i Järna eller annan adekvat utbildning som krävs för förskolechefsuppdraget.
Arbetsuppgifter: 
Ditt uppdrag blir att leda, planera och följa upp verksamheten enligt Waldorfpedagogiskt synsätt och att utveckla arbetet på förskolan, där det systematiska kvalitetsarbetet och det pedagogiska ledarskapet är en betydande del. 
Du skapar förtroende och trygghet i möten med barnen, vårdnadshavare och medarbetare.

Fns barnkonvention blir till lag 1 januari 2020 och ditt uppdrag blir att göra verksamheten under 2019 redo, Fns barnkonvention ska vara implementerat synligt i den dagliga verksamheten tills dess. Du har en helhetssyn på verksamheten och en förmåga att inspirera andra till delaktighet och engagemang. Du ansvarar för att medarbetarna kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.

Kvalifikationer 
Som förskolechef/rektor för Näbbe Waldorfförskola förväntas du: 
Vara behörig förskollärare. 
Kunskap om svenskt utbildningsväsende och de lagar och förordningar som styr verksamheten. 
Vara förtrogen med forskning inom förskolan och pedagogiska teorier. 
Vara en tydlig ledare som är engagerad och lyhörd. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Se till att förskolan arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer. Utveckla visioner och tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetarna. 
Leda det systematiska kvalitetsarbetet och ansvara för att verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas.

Omfattning 
Tjänsten är en deltidstjänst ca40-50% och tjänsten kombineras med arbete i barngrupp vid behov alt, utbildning.
I ansökan : Cv, 2 referenser och ett personligt brev.
Vi tar emot ansökningar via mail eller via post fram till 1 April 2019
Frågor om verksamheten mm besvaras av nuvarande t f förskolechef /styrelse maila gärna frågor och ansökningar till: info@nabbebarnstuga.se

Näbbe Waldorfförskola mail: info@nabbebarnstuga.se
Gyllebo 1377 tel: 0414-234 79
272 97 Gärsnäs