Rektor

Vi söker en rektor!

Arbetsplatsen
Gnesta Waldorfskola är, med cirka 150 elever i klasserna F-9, samt fritids och drygt 20 heltidstjänster, en liten skola som växer och utvecklas.
Huvudman är en icke vinstdrivande förening som grundades 1993. Skolan är vackert belägen på Gnestahöjden, 10 minuters gångväg från Gnesta tågstation, 40 minuter från Stockholm C.
I anslutning till skolan finns föreningens förskola med 40 barn.

Under det senaste läsåret har vi lagt stor vikt vid det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.
Delar av kollegiet har deltagit i den kollegiala fortbildningen Matematiklyftet.
Skolan är också en av 48 skolor i landet som fått projektet “Hälsofrämjande skolutveckling” beviljat hos Skolverket. Ett projekt där huvudmän kunde söka bidrag för insatser som ska öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse i matematik och svenska, genom att integrera eurytmi/rörelseövningar i undervisningen.
Vi är också medlemmar i Trivselprogrammet där elever genom lek är delaktiga i arbetet med trygghet under raster.

Som rektor erbjuds du ett nära samarbete med förskolechefen och föreningens styrelse och även samverkan med waldorfskolornas rektorsnätverk.
Rektorstjänsten kan komma att innefatta att vara rektor både för föreningens förskola och skola, då med en biträdande förskolechef.

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag blir att leda, planera och följa upp verksamheten och att utveckla arbetet på skolan, där det systematiska kvalitetsarbetet och det pedagogiska ledarskapet är en betydande del. Du skapar förtroende och trygghet i möten med elever, vårdnadshavare och medarbetare och är mån om mångfaldsperspektivet. Du har en helhetssyn på verksamheten och en förmåga att inspirera andra till delaktighet och engagemang.

Kvalifikationer
Som rektor för Gnesta Waldorfskola förväntas du:
Vara en tydlig ledare som är engagerad och lyhörd.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Se till att skolan arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer.
Utveckla visioner och tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetarna.
Leda det systematiska kvalitetsarbetet och ansvara för att verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas.

Relevant eftergymnasial utbildning är ett krav. Du har god insikt i rektorsuppdraget samt tidigare pedagogisk erfarenhet. Du är nyfiken och intresserad av waldorfpedagogiken och dess kursplan ”En väg till frihet”. Du är väl förtrogen med LGR 11, skolans regelverk och systematiskt kvalitetsarbete.

Den statliga rektorsutbildningen eller rektorsprogrammet är meriterande.

Omfattning
Vi söker en rektor på 100% till senast hösten 2019, tidigare tillträde kan vara aktuellt.
Ansökan
Löpande rekrytering, dock senast 31 mars.
Frågor om verksamheten besvaras av nuvarande tf rektor Elin Oreholm, elin.oreholm@gnestawaldorfskola.se tel 070-721 20 47
eller styrelsens ordförande Lars Svedin, lars.svedin@gnestawaldorfskola.se tel 070-320 93 59

Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Maila din ansökan till lars.svedin@gnestawaldorfskola.se