Rektor och förskolechef

Tillträde i augusti 2019 eller tidigare: Vi söker dig som vill arbeta nära medarbetare och verksamhet i Linnéskolan (ca 35 elever i F-9) och Anngården Waldorfförskola (ca 25 barn). Tjänsten är på 60% och kan om intresse finns kombineras med administration 30% samt med andra uppgifter om heltid önskas. Utbildning till waldorflärare/waldorfförskollärare, genomgången rektorsutbildning samt pedagogisk erfarenhet är meriterande. För mer information, kontakta Helena Rödholm Siegrist helena@linneskolan.se, 0322-140 95.