Biträdande rektor

Sophiaskolan söker en biträdande rektor 80-100%
Som biträdande rektor på Sophiaskolan har du tillsammans med skolans ledning det övergripande ansvaret för skolans utveckling och styrning. Du är väl förtrogen med LGR 11, skolans regelverk och systematiskt kvalitetsarbete. Det är önskvärt att du har erfarenhet av waldorfpedagogik eller har intresse och kommer att sätta dig in i att arbeta enligt waldorfpedagogikens grundsyn.

Tjänsten som biträdande rektor består av såväl pedagogiska som administrativa uppgifter. Till exempel att leda, följa upp och utvärdera det pedagogiska arbetet, det systematiska kvalitetsarbetet och arbetsmiljöarbetet. Även schemaläggning i Schoolsoft. Du kommer ingå i vårt elevhälsoteam och där ansvara för administration av specialpedagogisk karaktär.

Sophiaskolan, Österlens Waldorfskola är en icke vinst-drivande stiftelse och har 220 elever i klasserna F-9. Skolan ligger sedan 29 år bland äppelträden i den lilla trevliga byn Rörum, inte långt från Knäbäckshusens strand och beskrivs av såväl elever som vårdnadshavare som en skola där eleverna är trygga och blir lyssnade på av de som arbetar här. Vi värnar om att varje elev skall ha möjlighet att nå så långt som möjligt mot målen i skolan. Sophiaskolan är en arbetsplats som präglas av god sammanhållning och ett gemensamt ansvarstagande.

Vi avser påbörja rekrytering i takt med att ansökningar inkommer och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.