Rektor

Vi söker en rektor!

Arbetsplatsen  Gnesta Waldorfskola är, med 138 elever i klasserna F-9, samt fritids och cirka 20 heltidstjänster, en liten skola som växer och utvecklas. Huvudman är en icke vinstdrivande förening som grundades 1993. Skolan är vackert belägen på Gnestahöjden, 10 minuters gångväg från Gnesta tågstation, 40 minuter från Stockholm C. I anslutning ​till skolan ​finns föreningens förskola med 43 barn.
Under det senaste läsåret har vi lagt stor vikt vid det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Delar av kollegiet har deltagit i den kollegiala fortbildningen Matematiklyftet. Skolan är också en av 48 skolor i landet som fått projektet “Hälsofrämjande skolutveckling” beviljat hos Skolverket. Ett projekt där huvudmän kunde söka bidrag för insatser som ska öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse i matematik och svenska, genom att integrera eurytmi/rörelseövningar i undervisningen. Vi är också medlemmar i Trivselprogr​ammet där elever ​genom lek ​är delaktiga i arbetet med trygghet under raster.

Som rektor erbjuds du ett nära samarbete med förskolechefen och föreningens styrelse och även samverkan med waldorfskolornas rektorsnätverk.
Arbetsuppgifter  Ditt uppdrag blir att leda, planera och följa upp verksamheten och att utveckla arbetet på skolan, där det systematiska kvalitetsarbetet och det pedagogiska ledarskapet är en betydande del. Du skapar förtroende och trygghet i möten med elever, vårdnadshavare och medarbetare och är mån om mångfaldsperspektivet. Du har en helhetssyn på verksamheten och en förmåga att inspirera andra till delaktighet och engagemang.

Kvalifikationer  Som rektor för Gnesta Waldorfskola förväntas du:
● Vara en tydlig ledare som är engagerad och lyhörd. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
● Se till att skolan arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer.
● Utveckla visioner och tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetarna.
● Leda det systematiska kvalitetsarbetet och ansvara för att verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas.

Relevant eftergymnasial utbildning är ett krav. Du har god insikt i rektorsuppdraget samt tidigare pedagogisk erfarenhet. Du är nyfiken och intresserad av waldorfpedagogiken och dess kursplan ”En väg till frihet”. Du är väl förtrogen med LGR 11, skolans regelverk och systematiskt kvalitetsarbete.

Den statliga rektorsutbildningen eller rektorsprogrammet är meriterande.
Omfattning  Vi söker en rektor på 100% till början av läsåret hösten 2018.
Ansökan  Löpande rekrytering, dock senast 1 augusti 2018. Frågor besvaras av nuvarande tf rektor Elin Oreholm, elin.oreholm@gnestawaldorfskola.se​ tel 070-721 20 47 eller styrelsens ordförande Lars Svedin, lars.svedin@gnestawaldorfskola.se​ tel 070-320 93 59
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Maila din ansökan till styrelsen@gnestawaldorfskola.se