Klasslärare åk 7 – 9

Stiftelsen Martinskolan Söders Waldorfskola söker legitimerade waldorfpedagoger som kan undervisa i skolans Läkepedagogiska klasser på högstadiet.

De läkepedagogiska klasser, eller särskilda undervisningsgrupper, består av elever från grundskolan och elever i särskolan.
I LP- klasserna undervisar pedagogerna nivåanpassat och mycket arbete läggs ned på att skapa en fin social arbetsmiljö för våra elever.

Omfattning är heltid och ferietjänst.

Du som söker måste ha några års erfarenhet av att undervisa elever med olika funktionsnedsättningar och/eller elever i särskolan.

linn.vikander@martinskolan.se