Kurator

Kurator 20%

Mariaskolan, F-9, som ligger centralt i Järna, med gångavstånd från pendeltågsstationen söker kurator till ht-2018. Skolan har 160 elever och ett uppbyggt Eht-team.
Skolkurators arbete är direkt riktat till elever.
Kurator samarbetar med Eht och övrig skolpersonal för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling.
I dina arbetsuppgifter ingår stödsamtal med enskild elev, arbete med elever i grupp och samverkan med myndigheter kring enskild elev.

Kontakt: pia.forsberg@mariaskolan.nu