Lärare spanska, engelska

Orust Waldorfskola är en liten skola med 91 elever.
Vi har egna byggnader som ligger lantligt på stranden i Slussen. Vi har ett härligt kollegium med bra samarbete och stor spridning i ålder, kön och kompetenser. Vi går successivt från åldersblandade till rena årskurser i klasserna p.g.a. ständigt ökande elevantal.

Vi har en välfungerande föräldrastyrelse som huvudman och vi strävar efter att vara allt det en waldorfskola kan vara 2018.

Vi söker medarbetare till skolan nu och till hösten

Eftersom vi växer behöver vi nya medarbetare till skolan.
Är du lärare eller specialpedagog ser vi fram emot att du hör av dig!
Lärare i spanska, engelska eller waldorflärare som särskilt trivs i de yngre åldrarna? Här finns en vacker plats att arbeta på.

För mer information om tjänsterna kontakta rektor Johanna Ivefors på 0304-370 00, 073-595 07 00 eller via mail rektor@orustwaldorfskola.se

Välkommen till vackra Orust på västkusten!
www.orustwaldorf.se