Klasslärare åk 1

Kalmar Waldorfskola är en fristående, icke vinstdrivande, skola som omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium. Det specifika med Waldorfförskolorna i Sverige är att de följer de nationella styrdokumenten, men också en för alla waldorfskolor/förskolor gemensam kursplan och lärandemetod. I förskolan ligger stort fokus på den fria leken, i en hemlik miljö, där dags- vecko- och årsrytm har stor betydelse för det pedagogiska arbetet.

Till hösten kommer den blivande klass 1 att vara i behov utav en klasslärare. Förskoleklassen som blir klass 1 nästa år har i dag 11 barn.

Vi har en önskan om att du vill lägga många år hos oss och följa klassen från årskurs 1 och uppöver, helst till och med årskurs 8
Anställningsdatum 1 augusti.

Waldorfklasslärarutbildning och erfarenhet är meriterande men även ni med statlig utbildning och nyfikenhet på waldorfskolan är välkomna med ansökan!

Välkomna med Er ansökan. Intervjuer sker löpande så tveka inte utan hör av dig om du är intresserad.