Klasslärare

Vi söker en klasslärare till HT-2018 (waldorflärare eller speciallärare)
Solberga by i Järna erbjuder undervisning inom grundsärskolan för elever mellan 6 och 16 år. Våra elever har omfattande funktionsnedsättningar med t.ex. utvecklingsstörning, autism och språkstörning. Hos oss möter du mycket utsatta elever med en komplex livssituation. Tillsammans skapar vi framtiden för elever som behöver en trygg, strukturerad miljö som präglas av kreativitet och engagemang.

Vi förenar läkepedagogiska traditioner med waldorfpedagogik och specialpedagogik och har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete.
Tillsammans med elevhemmen är vi mer än 100 medarbetare i en idéburen, snart 75 årig verksamhet som är mycket välkänd i hela landet.

Som klasslärare på Solberga by ansvarar du för en klass med 5 – 8 elever som läser inom grundsärskolan. Ett stimulerande och viktigt uppdrag i ett sammanhållet, engagerat och kunnigt kollegium med en rektor förankrad i waldorfpedagogiken. Du fungerar som arbetslagsledare för assistenter i klassen och ansvarar för arbetslagets samordning med specialpedagog, kommunikationsutvecklare och elevhemmen.

Du undervisar i alla ämnen eller ämnesområden (inom träningsskolan) men har stöd från ämneslärare i musik, slöjd, bild och eurytmi.
Ditt arbete sker inom ramen för en 45 timmars vecka med 35 timmars arbetsplatsförlagd tid. Du deltar i kollegiearbetet och håller egna arbetslagsmöten. Tjänsten är med uppehållslön.
Vi söker i första dig som har Waldorflärarlegitimation för klasslärarstadiet eller en speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning. Även andra sökande kan bli aktuella för tjänsten men som obehörighetsvikariat. Vi betalar lön på marknadsmässig nivå.

Den vi söker är engagerad med breda kunskaper och erfarenheter. Du är fullt införstådd med vad det innebär att arbeta lågaffektivt och relationsbaserat. Du älskar utmaningar, ger aldrig upp och har en ängels tålamod! Du förstår värdet av att arbeta tillsammans med många kollegor som har ett gemensamt fokus på barnens bästa.
Tillsammans skapar vi framtiden – vill du vara med?

Anmäl ditt intresse genom att skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver ditt levnadslopp och dina intentioner till rektor Örjan Liebendörfer på e-post: orjan@solbergaby.se
För frågor kan du ringa Örjan på tel 0725617762

Vi intervjuar löpande men senast den 1 april 2018 vill vi ha din ansökan.
Läs mer om oss på www.solbergaby.se eller följ oss på Facebook och Instagram!