Förskolechef

Stiftelsen Äppelblomman i Norrköping söker en förskolechef. Tjänsten är fördelat på 50% administration och 50% arbete i barngrupp. Förskolan kan eventuellt tänka sig att anställa en förskolechef som endast arbetar administrativt.

Kontakt:
Tel 011-164515 eller mail appelblomman@telia.com.